Idea friendly

What's your dream?

Do this _

1. Create a contribution - You choose the format and content. It can be anything from a wild dream to a concrete idea

2. Upload your contribution ( or a picture of it)

Permitted formats:
Text (via page or uploaded pdf, worddoc, Powerpoint, Keynote)
Images (jpg, png & gif)
Podcast (via Acast)
Video & audio (via Youtube or Vimeo)

Give your contribution a category . You can choose between Dream for grants of a more abstract nature, or Idea for grants that have a concrete message. For an Idea , it should be possible to interpret what needs to be done.

4. Feel free to write your name , where you live or what you work with. It's fun to know more about who is behind the grant.

You can also participate like this :

Share with # nordperspektiv on social media
Write directly in our form : Nordperspektiv - Föreningen Norden
Email us your contribution to develop@norden.se

Contact us at develop@norden.se if you have more questions, or find the answers on Nordperspektiv - Föreningen Norden

Vad tycker du?

Gör här

1. Skapa ett bidrag - Du väljer själv format och innehåll. Det kan vara allt ifrån en lös dröm till en konkret idé

2. Ladda upp ditt bidrag (eller en bild av det)

Tillåtna format:
Text (via sidan eller uppladdad pdf, worddoc, Powerpoint, Keynote)
Bilder (jpg, png & gif)
Podcast (via Acast)
Video & ljud (via Youtube eller Vimeo)

3. Ge ditt bidrag en kategori. Du kan välja mellan Dröm för bidrag av mer abstrakt karaktär, eller Idé för bidrag som har ett konkret budskap. För en Idé bör det gå att uttolka vad som behöver göras.

4. Skriv gärna ditt namn, var du bor eller vad du jobbar med. Det är roligt att veta mer om vem som ligger bakom bidraget.

Du kan också delta såhär:

Dela med #nordperspektiv på sociala medier
Skriv direkt i vårt formulär: Nordperspektiv – Föreningen Norden
Maila oss ditt bidrag utveckla@norden.se

Kontakta oss på utveckla@norden.se om du har fler frågor, eller hitta svaren på Nordperspektiv – Föreningen Norden

Tags Dream (Abstract)    Idea (Concrete)   

Secure sexual rights in vulnerable regions

- UNFF

[via workshop]

0 0

Focus on Arctic pride, LGBT

- UNFF

[via workshop]

0 0

Make the Nordic region more accessible to all

- UNFF

[via workshop]

0 0

More open borders

- UNFF

[via workshop]

0 0

Better exchange opportunities in the Nordics

- UNFF

[via workshop]

0 0

Improve Sami rights

More focus to improve Sami rights and protect their nature

- UNFF

[via workshop]

0 0

Better and cheaper train connections between the Nordic countries

- UNFF

[via workshop]

0 0

Cooperation between cultural institutions

A greater degree of collaboration between cultural institutions in the Nordic countries

- UNFF

[via workshop]

0 0

Better advertising

Better advertising for the Nordic employment and employment opportunities

- UNFF

[via workshop]

0 0

More shared Nordic museums

- UNFF

[via workshop]

0 0

Sam's currency in the Nordics

- UNFF

[via workshop]

0 0

Cooperation on legislation.

The Nordic countries cooperate to a much greater extent on legislation.

0 0